Frisør

Frisør

Diva Frisør kan tilby det meste innan frisørfaget.
Me har lang erfaring, fokus på kvalitet og det som skal til for at du skal føle deg som heime.

Opningstider

Måndag: 10.00-16.00
Tysdag-fredag: 10.00-18.00
Laurdag: 10.00-14.00

Me held ope utanom ordinære opningstider på førespurnad, og så langt det lar seg gjere.

Kom til oss for oppfrisking og ei god oppleving!

Ta vare på deg sjølv i ein travel kvardag.